เลสิค คืออะไร

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง ทำโดยการแยกชั้นกระจกตาด้านบนออกแล้วใช้เลเซอร์ปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้านล่างให้เหมาะสม จากนั้นทำการปิดชั้นกระจกตาด้านบนกลับที่เดิม เพื่อให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาสามารถโฟกัสเป็นจุดเดียวบนจอตา ซึ่งจะทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนได้

การแก้ไขสายตาโดยการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ มีสามวิธีดังต่อไปนี้ โดยที่ทั้งสามวิธีนี้ จะมีการหยอดยาชา จึงไม่มีความเจ็บปวด อีกทั้งใช้เวลาในการยิงเลเซอร์เพียงไม่กี่นาที และยังสามารถกลับมองเห็นได้ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว

 

mountain

Microkeratome LASIK

คือการแยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่องมือ Microkeratome แล้วใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ปรับเปลี่ยนความโค้งของผิวกระจกตาด้านล่าง จากนั้นทำการปิดชั้นกระจกตาด้านบนกลับที่เดิม โดยไม่ต้องเย็บแผล

 

 

mountain

Femtosecond Laser LASIK

คือการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ Femtosecond Laser แทนการใช้ Microkeratome จากนั้นใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ปรับเปลี่ยนความโค้งของผิวกระจกตาด้านล่าง แล้วจึงทำการปิดชั้นกระจกตาด้านบนกลับที่เดิม โดยไม่ต้องเย็บแผล

 

mountain

PRK (Photorefractive Keratectomy)

คือ การขูดผิวกระจกตาชั้นนอกสุดออก โดยไม่ต้องแยกชั้นกระจกตา แล้วใช้เลเซอร์ปรับเปลี่ยนความโค้งของผิวกระจกตา จากนั้นใส่คอนแทคเลนส์ปิดไว้เพื่อช่วยสมานแผล ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้มีสายตาสั้นหรือยาวไม่มาก ผู้ที่มีกระจกตาบางหรือบุคคลบางอาชีพ